David Meerman Scott: Nová pravidla marketingu a PR

David Meerman Scott a jeho výborná kniha o využití sociálních médií, blogů, tiskových prohlášení, online videa a virálního marketingu pro oslovení zákazníků.

David Meerman Scott - The New Rules of Marketing and PR

Nová pravidla marketingu a PR (v originálu The New Rules of Marketing and PR) je opravdu vydařenou knihou o přeměně marketingu do Internetem ovlivněné doby. Popisuje, jak začít využívat sociální média, blogy, podcasty, tiskové zprávy, online video či virální marketing pro potřeby organizace a oslovit tak za jejich pomoci zákazníky přímo.

Naše doba je pro podniky poměrně složitá – jistá část zákazníků se velmi rychle mění pod vlivem nových médií, přičemž další zákazníci zůstávají stejní. Tyto skupiny jsou určeny jak věkem, tak zaměřením a marketing organizace se musí těmto novým vlivům přizpůsobit. Dnes je již jasné, že část přístupů tolik úspěšných v rámci klasického marketingu se na Internetu nechytá a/nebo ztrácí dech. Na druhé straně se vynořují nové možnosti, které jsou ale pro podnikový marketing nesnadno uchopitelné, třeba díky rychle se měnícím trendům v oblasti.

Nová pravidla marketingu a PR

David Meerman Scott - The New Rules of Marketing and PRPokud se tedy s novým marketingem trápíte, kniha Nová pravidla marketingu a PR představuje výborný start. Je to přehledná a dobře strukturovaná kniha, která má hlavu a patu a navíc se dobře čte. Bohužel nedokáži hodnotit kvality českého překladu, nicméně podle toho, co jsem slyšel, tak není nijak zářný, ale určitě dobře poslouží.

David Meerman Scott v knize nejde moc do hloubky, ale rozhodně bych to neviděl jako negativum. O tématu bylo napsáno nespočet knih, z nichž jsem mnohé přečetl, a dost často se stává, že jdou do detailů, jsou moc technické, nebo naopak všeobjímající až plytké. Z Nových pravidel marketingu jsem takový pocit neměl. Je to vyvážená směs jednotlivých dílčích oblastí (definice nového marketingu, blogování, podcasty, twitter, video, SEO …), které jsou zasazeny do širšího obrazu. Směs je to opravdu různorodá, avšak působící jako kompaktní celek a vše vypadá využitelné i v reálu.

O co se Scott snaží, je změna v myšlení marketéra i společnosti. Společnost by se měla aktivně zapojit do toho, co se kolem ní děje, měla by lépe poznat své zákazníky a zjistit, kde se (na Internetu) schází, měla by zjistit, jak je  oslovit, jak pro ně lépe psát (nahrávat podcasty či videa) a jak se s nimi bavit „na jejich hřišti.“

Nová pravidla marketingu jsou knihou velmi oblíbenou a pokud jste svým založením jako já, pak vás naplní entusiasmem a chutí vše hned vyzkoušet. Jak je obvyklé v byznys knihách, autor nejde daleko pro příběhy z reálu a pro doplňující zajímavosti a postřehy, tolik důležité pro lepší pochopení souvislostí.

Hodnocení

Totu knihu si plně vychutnáte, pokud splníte následující dva předpoklady – cítíte, že váš zákazník je na Internetu (a on pravděpodobně bude) a v této oblasti začínáte. Po přečtení budete mít pocit, že musíte zasednout k počítači a minimálně vytvořit blog (ať už firemní či osobní), případně jinak zapracovat na novém marketingu, pokud ho ještě nevyužíváte. Pokud ano, čímž nesplňujete hlavní dva předpoklady, pak vás kniha může zklamat. Kniha jde ve svém záběru široko a daleko, nepouští se do velkých (technických) detailů a poskytuje celistvý nadhled, vyváženost a čtenářskou atraktivitu.

David Meerman Scott – Nová pravidla marketingu a PR (The New Rules of Marketing and PR)

Proberme to!